Posted by: Taavip | 5. juuli 2011

Stockholmi kaart

Üldkaart


Advertisements
Posted by: Taavip | 3. nov. 2007

Rootsi loodus

Posted by: Taavip | 24. mai 2007

Kuidas kohale saab?

      Rootsi on võimalik minna nii laeva, lennuki kui ka autoga, aga autoga minnes peab tegema suure ringi.  Laevaga  saab Rootsi mitmeti minna ,kas otse  Tallinnast või Helsingi kaudu Stockholmi. Saab minna ka Paldiskist kapellskäri. Reisi hind on orjenteeruvalt 3000-4000 EEK-i inimene. Lennukiga  minnes, liinil Talinn-Stockholm, on pileti hind 2000-5000 EEK-i inimene.Eestist Rootsi minek on odav, sest Rootsi ja Eesti asuvad lähestikku.

Posted by: Taavip | 24. mai 2007

Rootsi haridussüsteem

 • Lastehoolekanne

Rootsi vallad on seadusejärgselt kohustatud osutama hoolekannet lastele, kes seda vajavad kas lastepäevakodudes, pikapäevarühmades või lasteaedades. Täpsem informatsioon:www.si.se
Lasteaed: üle poole 0-6-aastastest lastest käib lasteaias.

 • Põhi- ja keskkool

Rootsi haridussüsteem on hästi paindlik. Kuigi põhisuunised (nt: millised teadmised peavad olema 16-aastasel noorel) on haridussüsteemile antud valitsuse poolt, on igal omavalitsusüksusel (munitsipaalidel) ning koolil õigus välja töötada oma põhimõtted (lähtuvalt konkreetse paikkonna vajadustest ja olukorrast tööturul), kuidas valitsuse poolt seatud eesmärke saavutada (sellest tulenevalt on õppesüsteemid koolides väga individuaalsed erinevad).

Väga toetakse õpilaste koolis käimist mitmesuguste boonuste ja tasudega, aga ka isikliku abiga, peetakse sidet vanematega, vanemad omakorda nõustajatega jne. Nii õpetajate kui nõustajate kasuks töötab ka koolitoetus, mida makstakse kõigile õpilastele vaatamata nende majanduslikule seisundile.

Rootsi haridus on konkreetne, keskkooli osas kindla eriala omandamiseks. Oluline rõhk on praktilisel kogemusel. Sageli koolide programmide see on reaalne töötamine (gümnaasiumi astmes) konkreetse tööandja juures. Kohustuslikeks aineteks kuni ülikoolieani on rootsi, inglise keeled ja matemaatika. Antud ainete edukas läbimine on eeltingimuseks õpingute jätkamiseks gümnaasiumi-astmes. Ülejäänud õppeained on jaotatud mooduliteks, mille vahel on õpilasel võimalik teha valikuid (nt sotsiaal-erialadele orienteeritud programm kätkeb endas geograafiat, religiooniõpetust, ajalugu ning sotsiaalteaduseid).

Rootsis on kõik lapsed vanuses 7-16 kohustatud koolis käima. Vanemate soovil võivad lapsed alustada oma koliteed ka varem (6-aastaselt). Kohalikel omavalitsustel on kohustus võimaldada alla 6-aastastele lastele kohad koolieelikute rühmades. Kohustusliku koolihariduse alla kuuluvad põhikoolid, Sami koolid, erikoolid ning kohustuslikud koolid erivajadustega õpilastele. Haridus on seejuures antud astmetes tasuta. Tavaliselt ei pea õpilased maksma ka õppematerjalide, lõunasöögi, transpordi ning meditsiiniteenuste eest.

Koolipäev algab 10-aastastel kell 8.15 ja lõpeb 13.30 ning pärast kooli võivad lapsed minna pikapäevarühma.

Ogal omavalitsusel on vastavalt seadusele kohustus võimaldada kõigile õpilastele, kes on lõpetanud põhikooli, pääs keskkooli. Põhimõtteliselt on õpilastel õigus valida ise oma põhiprogramm selles koolis. Analoogset põhikoolile on ka õpingud keskkoolis tasuta. Erinevuseks on siinkohal see, et keskkoolis käimine ei ole kohustuslik.

1. kuni 8. klassini ei ole õpilastel eksameid. Klassi lõppedes tuleb õpilastel teha nn tasemetöö, mille põhjal saab ta edasi järgmisesse klaasi. Lisaks kirjutab õpetaja iga õpilase kohta iseloomustuse. 9. klassi lõppedes (reeglina 16-aastaselt) tuleb õpilastel sooritada lõpueksamid, mis annavad neile edukate tulemuste korral võimaluse jätkata õpinguid gümnaasiumis. Seejuures tuleb avaldused gümnaasiumidesse saata ära enne, kui lõplikud tulemused lõpueksamitest on selgunud.

 • Ülikool

Erinevalt põhi- ning keskkoolist on ülikooli õpingud tasulised. Tudengil tuleb maksta nii oma õppematerjalide kui ka elamiskulude eest (mis on umbkaudu 75 000 SEK aastas). Juhul, kui õppuril või tema vanematel puudub õpingute finantseerimiseks piisav sissetulek, on võimalik võtta õppelaenu (vanusepiiranguks on seatud 50, sellest vanematel inimestel ei ole võimalik õppelaenu võtta).

Rootsi haridus süsteem

Posted by: Taavip | 24. mai 2007

loodus

   Rootsi loodus on väga mitme kesine kuna riigi alad ulatuvad tundrast lehtmeta loodus vööndini välja. Lääne- ja lõunarannik on sirged ja rannikumeri madalavõitu. Idarannikut liigestavad tugevasti skäärid ja väikesed lahed. 39 030 km² Rootsi pindalast on sisevete (peamiselt järvede) all. Suurem osa Rootsit paikneb Fennoskandia kilbil, jagunedes järgmisteks loodusprovintsideks: Lapimaa, Norrland, Botnia lahe rannikumadalik, Kesk-Rootsi madalik ja Småland. Rootsi kõrgeimad punktid on Kebnekaise (2117 m) ja Sarek (2090 m üle merepinna).Rootsi jõed:Norrström, Luleälven, Motala ström, Norrström. Rootsi järved Vänern, Vättern. kliima on mereline. suvel on kuni 16° C ja talvel on keskmine õhu temperatuur 10° c. Õhu temperatuur on riigi eri osades väga erinev. 

 

  

                                                                                         

Posted by: Taavip | 24. mai 2007

Üldinfo


 

 • Asukoht: Põhja-Euroopas, Läänemere lääne kaldal. Naabriteks on Soome Norra ja Taani.
 • Pindala: kokku: 449,964 km² ,maad: 410,934 km² ,vett: 39,030 km²
 • Rahvaarv: 9,031,000 IN. (2oo7)
 • Riigikord: parlamentne monarhia
 • Pealinn: Stockholm
 • Keeled: rootsi, soome,saami
 • Usklikud: luterlased (89%)
 • Raha ühik: Rootsi kroon (SEK)
 • Kuningas: Carl XVI Gustaf
 • Peaminister: Fredrik Reinfeldt
 • Riigihümn: Du gamla, Du fria

Kategooriad